Dich vu ke toan
Previous
  • Dich vu ke toan
  • Quyet toan thue
  • Quyet toan thue
  • Dich vu ke toan
Next
DỊCH VỤ KẾ TOÁN-THUẾ
Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán đã và đang đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp trong quá trình phát triển và ổn định bền vững.

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY
TIN TỨC MỚI
Điều chỉnh hóa đơn đầu vào bị sai MST
Trả lời công văn số 2894/CT-KKT2 ngày 05/10/2012 của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang đề nghị hướng dẫn về việc hóa đơn GTGT ghi sai mã số thuế của Công ty cổ phần Clever, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: